top of page

Zoro Feigl | SZF

The installations of Zoro Feigl (1983, Amsterdam) seem to be alive. His materials dance and twist. Placed together in a space, the separate works become one: large and ponderous in places, nervous or gracious elsewhere.

Feigl’s forms are constantly changing, sometimes slowly, sometimes quickly. The exhibition space becomes an enlarged microscope: single-cell creatures, primitive organisms are twisting, groaning and convulsing. Without beginning or end the objects seem to be locked into themselves. As a viewer you become entangled in their movements: they embrace and amaze, but sometimes also frighten you.

Zoro Feigl lives and works in between Amsterdam, Netherlands and Antwerp, Belgium. He graduated from the Rietveld Academie, Amsterdam and the Hoger Instituut voor Schone Kunst, Gent. His work has been shown internationally at various exhibitions including the Mori Art Museum Tokyo, SPACE Pittsburgh USA, KisArt Busan Korea, National Art Museum of China, Galeria de Arte do SESI Sao Paulo, Artplay Moscow, A+B Contemporary Italy, 0gms Sofia Bulgaria, Verbeke Foundation Belgium, Kulturhuset Stockholm, Self Surface Stuttgart, Black Door Istanbul and several institutes in the Netherlands such as Stedelijk Museum Schiedam, MU, DordtYart, Het Nieuwe Instituut, W139, Arti et Amicitea and Fons Welters. His works is in international museum collections such as HeART museum Herning Denmark, Stedelijk Museum Schiedam, Rijksmuseum Twenthe Enschede, Museum Voorlinden Wassenaar and the Verbeke Foundation Belgium and has made several commissions for public space such as the work ECHO for the Ministry building in The Hague and Rock&Roll for the National Archive in Emmen, NL. He won the Volkskrant Beeldende Kunst publieksprijs 2013, and the Witteveen+Bos Kunst+Techniek Prijs 2018 and has been nominated for Dutch Artist of the year continuously since 2021.

De installaties van Zoro Feigl (1983, Amsterdam) lijken te leven. Zijn materialen dansen en draaien. Samen in een ruimte geplaatst worden de afzonderlijke werken één: groot en log op sommige plekken, nerveus of gracieus elders.
Feigls vormen veranderen voortdurend, soms langzaam, soms snel. De tentoonstellingsruimte wordt een vergrote microscoop: eencellige wezens, primitieve organismen kronkelen, kreunen en stuiptrekken. Zonder begin of einde lijken de objecten in zichzelf opgesloten te zitten. Als kijker raak je verstrikt in hun bewegingen: ze omarmen en verbazen, maar soms ook beangstigen ze je.
Zoro Feigl woont en werkt tussen Amsterdam en Antwerpen. Hij studeerde af aan de Rietveld Academie, Amsterdam en het Hoger Instituut voor Schone Kunst, Gent. 

Zijn werk is internationaal getoond op verschillende tentoonstellingen waaronder het Mori Art Museum Tokyo, SPACE Pittsburgh USA, KisArt Busan Korea, National Art Museum of China, Galeria de Arte do SESI Sao Paulo, Artplay Moscow, A+B Contemporary Italy, 0gms Sofia Bulgaria, Verbeke Foundation België, Kulturhuset Stockholm, Self Surface Stuttgart, Black Door Istanbul en verschillende instituten in Nederland zoals Stedelijk Museum Schiedam, MU, DordtYart, Het Nieuwe Instituut, W139, Arti et Amicitea en Fons Welters. Zijn werk bevindt zich in internationale museumcollecties zoals HeART museum Herning Denemarken, Stedelijk Museum Schiedam, Rijksmuseum Twenthe Enschede, Museum Voorlinden Wassenaar en de Verbeke Foundation België en heeft verschillende opdrachten gemaakt voor de openbare ruimte zoals het werk ECHO voor het Ministeriegebouw in Den Haag en Rock&Roll voor het Nationaal Archief in Emmen, NL. Hij won de Volkskrant Beeldende Kunst publieksprijs 2013 en de Witteveen+Bos Kunst+Techniek Prijs 2018 en is sinds 2021 onafgebroken genomineerd voor Nederlands Kunstenaar van het Jaar.

More / meer info

  • Instagram
bottom of page