top of page

Sharon Van Overmeiren

Sharon Van Overmeiren (b.1985, lives and works in Belgium) makes, in her own words, ‘fictional sculptures’. She finds it difficult to qualify them as fully autonomous pieces, given that at any moment they may cease to exist in their current form of presentation. On a second level, this choice of wording refers to how she lends a voice to her sculptures; by providing them with a scenario based on found stories, taken from life or literature, combined with her own sense of how we are out of touch with the multiple objects that surround us.

The sculptures make their appearance as ‘props’ in a composition, installation or drawing, or as protagonists of a video or audio piece. In no small part, these works deal with the growing inability of the human mind to describe and experience ‘things’ beyond its own desires.

Sharon Van Overmeiren (°1985, woont en werkt in België) maakt naar eigen zeggen 'fictieve sculpturen'. Ze vindt het moeilijk om ze te kwalificeren als volledig autonome stukken, aangezien ze op elk moment kunnen ophouden te bestaan in hun huidige presentatievorm. Op een tweede niveau verwijst deze woordkeuze naar de manier waarop ze haar sculpturen een stem geeft; door ze te voorzien van een scenario gebaseerd op gevonden verhalen, uit het leven of de literatuur, gecombineerd met haar eigen gevoel van hoe we het contact verliezen met de vele objecten die ons omringen.
De sculpturen verschijnen als 'rekwisieten' in een compositie, installatie of tekening, of als hoofdrolspelers in een video- of audiowerk. Voor een niet onbelangrijk deel gaan deze werken over het groeiende onvermogen van de menselijke geest om 'dingen' buiten zijn eigen verlangens te beschrijven en te ervaren.

More / meer info

  • Instagram
bottom of page