top of page

Joris De Rycke

I am constantly moving between green, grey and brown areas. I collect all kinds of physical things (driftwood, seeds, stones, fossils and discarded objects) but also collect in my memory. All this together becomes a workable humus from which images, projects, ideas and new journeys arise. In addition, I am working on creating new varieties of apple trees from what grows up from discarded cores in harbour and transit areas. The urban flora of Antwerp is being mapped out with a plant working group. Everything is a kind of creation of ecosystems from aquariums and gardens to artistic practice.

Ik beweeg me voortdurend tussen groene, grijze en bruine gebieden. Ik verzamel allerlei fysieke dingen (drijfhout, zaden, stenen, fossielen en afgedankte voorwerpen) maar ik verzamel ook in mijn geheugen. Dit alles samen vormt een werkbare humus waaruit beelden, projecten, ideeën en nieuwe reizen ontstaan. Daarnaast werk ik aan het creëren van nieuwe variëteiten appelbomen van wat opgroeit uit afgedankte klokhuizen in haven- en doorgangsgebieden. Met een plantenwerkgroep wordt de stadsflora van Antwerpen in kaart gebracht. Alles is een soort creatie van ecosystemen, van aquaria en tuinen tot artistieke praktijken.

More / meer info:

  • Facebook
bottom of page