top of page

SOSO

SOSO is a pirate crew made up of creatives and people from all different fields. Our mission is to venture into the deep blue and search for our one piece. Everyone of us has their own specific dreams and reasons to be part of this voyage. We can do it alone, each individual in this crew possesses the ability to forge their own path. Yet we have decided to travel together. And that choice has made the biggest difference. 
It comes down to SOSO is a conscious choice, that we make everyday.
It's up to us to choose how far we are going to take this.
Some members may depart and others will join, yet the notion on which we operate remains the same. SOSO IS ABOUT MAKING A CHOICE.
Chaos, experiments and uncertainty is as much part of this road as love, joy, and laughter.
To reach our goal we used every lesson learned and every knowledge gained throughout the whole process of our journey, until we got to our chosen ONE PIECE.

 

 

SOSO is een piratencrew bestaande uit creatieven en mensen uit allerlei verschillende vakgebieden. Onze missie is om ons in het diepe te wagen en op zoek te gaan naar ons ene stuk. Ieder van ons heeft zijn eigen specifieke dromen en redenen om deel uit te maken van deze reis. We kunnen het alleen doen, elk individu in deze bemanning heeft het vermogen om zijn eigen pad te smeden. Toch hebben we besloten om samen te reizen. En die keuze heeft het grootste verschil gemaakt. 
Het komt erop neer dat SOSO een bewuste keuze is die we elke dag maken.
Het is aan ons om te kiezen hoe ver we hiermee gaan.
Sommige leden zullen vertrekken en anderen zullen erbij komen, maar het idee waarop we werken blijft hetzelfde. SOSO GAAT OVER HET MAKEN VAN EEN KEUZE.
Chaos, experimenten en onzekerheid maken net zoveel deel uit van deze weg als liefde, vreugde en gelach.
Om ons doel te bereiken hebben we elke les die we hebben geleerd en elke kennis die we hebben opgedaan tijdens het hele proces van onze reis gebruikt, totdat we bij ons gekozen ONE PIECE zijn aangekomen.

More / meer info

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page