top of page

ooooo

ooooo is een trans-universele constellatie die sociale (digitale) omgevingen, projecten, workshops en programma’s initieert, medieert, faciliteert, cureert en toeschrijft. Hun praktijk handelt over digitale machtsstructuren en het belang van identiteit en genderpolitiek in de dekolonisering van onze technologie. ooooo confronteert ‘het zelf en de ander’ met de commons, co-auteurschap en de herverdeling in het publieke domein.

Meer info:

bottom of page