top of page

Guy Woueté

Guy Woueté (b. 1980 Cameroon), lives and works in Antwerp, Brussels, Douala and Penja.
He studied sculpture and painting in Douala and was a resident at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. He graduated from the University of Paris 8 and the School of Graphic Research (Erg) in Brussels, where he teaches. For him, art is not an end in itself, but an opportunity to observe and critique the times in which we live.
Woueté's work always contains elements of social criticism, questions of borders, migration and symbols of domination in an age of globalization. Using history as a source of material, Woueté mixes registrations of experiences, emotions and feelings in collages, installation, performance, video and photographic work. He also works in sculpture and painting and creates artists' books.

Woueté's work has been exhibited in many museums and art events such as SAVVY Contemporary (Berlin, Germany), MKHA (Antwerp, Belgium), S.M.A.K. (Ghent, Belgium), Museum de Lakenhal (Leiden, the Netherlands), KANAL-Centrum Pompidou (Brussels, Belgium), Beursschouwburg (Brussels, Belgium), the Kunstenfestivaldesarts (Brussels, Belgium), De Brakke Grond (Amsterdam, the Netherlands), the Biennale of African Photography (Bamako, Malí), the Lubumbashi Biennale (Lubumbashi, Democratic Republic of Congo), the National Museum Yaoundé (Yaoundé, Cameroon), the Dak'Art Biennales (Dakar, Senegal), the Havana Biennale (La Habana, Cuba), Enough Room for Space (Drogenbos, Belgium) and the Spazzju Kreattiv (Valletta, Malta).

 

 

 

Guy Woueté (1980 Kameroen), woont en werkt in Antwerpen, Brussel, Douala en Penja.

Hij studeerde beeldhouwen en schilderen in Douala en was resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij studeerde af aan de Universiteit van Parijs 8 en de School voor Grafisch Onderzoek (Erg) in Brussel, waar hij lesgeeft. Voor hem is kunst geen doel op zich, maar een gelegenheid om de tijd waarin wij leven te observeren en te bekritiseren.

Het werk van Woueté bevat altijd elementen van maatschappijkritiek, vragen rond grenzen, migratie en symbolen van overheersing in een tijdperk van globalisering. Met de geschiedenis als bron van materiaal vermengt Woueté registraties van ervaringen, emoties en gevoelens in collages, installatie, performance, video en fotografisch werk. Hij werkt ook in de beeldhouw- en schilderkunst en maakt kunstenaarsboeken.

Woueté’s werk is tentoongesteld in vele musea en kunstmanifestaties zoals SAVVY Contemporary (Berlijn, Duitsland), MKHA (Antwerpen, België), S.M.A.K. (Gent, België), Museum de Lakenhal (Leiden, Nederland), KANAL-Centrum Pompidou (Brussel, België), Beursschouwburg (Brussel, België), het Kunstenfestivaldesarts (Brussel, België), De Brakke Grond (Amsterdam, Nederland), de Biënnale van de Afrikaanse Fotografie (Bamako, Malí), de Biënnale van Lubumbashi (Lubumbashi, Democratische Republiek Congo), het Nationaal Museum Yaoundé (Yaoundé, Kameroen), de Biënnales van Dak’Art (Dakar, Senegal), de Biënnale van Havana (La Habana, Cuba), Enough Room for Space (Drogenbos, België) en de Spazzju Kreattiv (Valletta, Malta).
 

More / meer info:

  • Black Instagram Icon
bottom of page