top of page
Compagnie Frieda

Compagnie Frieda

Frieda verzamelt het artistieke werk van Eva Binon, Nikè Moens, Jan Palinckx en Patrick Vervueren. Ieder van hen ontwikkelt vanuit een verschillende achtergrond en visie zijn/haar/ eigen artistieke parcours binnen de structuur van één vzw. Deze werd opgericht met als doel elkaars artistieke projecten productioneel, technisch en artistiek te ondersteunen. Hoewel ieder elkaars parcours opvolgt en beïnvloedt, erin participeert en ingrijpt, start elk project vanuit het individu. Dit resulteert in een uitgebreid aanbod artistiek werk dat zich niet noodzakelijk laat kenmerken door haar inhoudelijke of vormelijke samenhang: avond- of familie-voorstellingen, performances, beeldend werk, locatieprojecten, objectentheater,... 

Meer info:

  • Instagram
bottom of page